facebook

מספר מבקרים

אוסף המאמרים של כותבי מרכז שילובים

ערוץ היוטיוב של מרכז שילובים

דף הפייסבוק של מרכז שילובים

פרסומי מרכז שילובים בפייסבוקהתפתחות תנועתית וגופנית בקרב ילדים ונוער

© אוסף המאמרים הנו מקורי וחלים עליו זכויות יוצרים.
© אוסף זה משמש לעיון ולמידה וכן כמאגר מידע לכתיבה אקדמית נוספת.
© ניתן לצטט מהמאמרים תוך מתן קרדיט מלא לכותבים כמקובל בציטוט אקדמי.
© בציטוט תרגומים יש לציין גם את מקור התרגום.


בשנות ה-70 של המאה הקודמת, סבלו בארץ כ-5% מהאוכלוסייה הצעירה, מיכולת גופנית לקויה. בשנות ה-90 של המאה הקודמת, מספר הסובלים מיכולת גופנית לקויה בקרב האוכלוסייה הצעירה עלה ל-60%. כיום, אחוז הסובלים מיכולת גופנית לקויה בקרב האוכלוסייה הצעירה עלה מעבר ל-75% ועומד מעבר למספר הסובלים מבעיה זו בקרב האוכלוסייה הבוגרת. מצב זה מדאיג מאוד, ולמרות המודעות ההולכת וגוברת לפעילות גופנית ולחשיבותה מייחסים חשיבות פחותה ביותר לפעילות בגני הילדים ובבתי הספר.

התפתחות תנועתית ולמידה תנועתית כפרויקט חיים
לאורך כל שלבי התפתחותנו משבוע 10-9 להריון ועד מותנו גופנו לומד לנוע ולהתנועע במרחב. למידה זו תלויה בפוטנציאל הגנטי, בחשיפה לסביבה ובצורך הקיומי. רצף ההתפתחות יהיה זהה אך קצב ההתפתחות יהיה שונה מאדם לאדם. רוב בני האדם יחוו את אותם שלבי ההתפתחות והלמידה. הקצב יהיה שונה ויושפע מהפוטנציאל הגנטי, החשיפה הסביבתית והצורך הקיומי של כל אחד מאתנו. הפוטנציאל הגנטי יקבע את קצב הבשלת מערכת העצבים ללמידת תנועה ותנועתיות וכן לאיכות והדיוק הסופיים של אותן תנועות. החשיפה הסביבתית והצורך הקיומי יקבעו את מגוון התנועות הנלמדות.

שלבי הלמידה התנועתית
1. השלב הקוגניטיבי (ההכרתי): תהליך הבנה בו האדם לומד להגדיר את מטרת התנועה
2. השלב האסוציאטיבי (ההשלכתי): הגדרת תהליך התנועה שתביא להשגת מטרת התנועה
3. השלב האוטונומי (עצמאי): שכלול התנועה לביצוע ללא מאמץ מודע ובמינימום הוצאה אנרגטית

מניפת מרכיבי הקואורדינציה

השפעת מרכיבי הקואורדינציה השונים על חיי היום יום
לרוב, נתפשת הקואורדינציה כמרכיב חשוב בספורט התחרותי ופחות בחיי היום יום. אולם, כמה מן המרכיבים הקואורדינטיביים תופשים תפקיד מרכזי בדרישות הגופניות היום יומיות. בין מרכיבים אלו, שיווי המשקל מהווה מרכיב מרכזי המשפיע בעקיפין על רוב המרכיבים האחרים. לאחרונה, נמצא במספר מחקרים כי לשיווי משקל אף השפעה ישירה על לקויות למידה.

האימון הקואורדינטיבי
האימון הקואורדינטיבי נגזר מתכנית אורך של טיפול קואורדינטיבי. תכנית זו נכתבת אישית וייחודית לכל מטופל/ מתאמן לפי יכולותיו, כישוריו, צרכיו ומטרותיו. נתונים אלו מקבלים ע"י מבדקים קואורדינטיביים רב תחומיים אשר ממקדים את בניית התכנית לנקודות התורפה השונות. מבדקים אלו נעשים ע"י משימות ומשחקונים תוך השוואת ההישגים לתקנים נורמליים וצפייה בדרך הביצוע. לאחר ניתוח תוצאות המבדקים ניתן לבנות תכנית ארוכת טווח לטיפול/ אימון קואורדינטיבי. האימון עצמו מבוצע ע"י משימות ומשחקונים החושפים את המטופל/ מתאמן למטרות תנועתיות שונות ובכך מגרות את ההכרה להבין את הצורך התנועתי ואת הגוף לבצע ולשכלל את התנועה תוך התנסות והעלאת רמות הקושי.

פנו עוד היום לתאום מבדק קואורדינטיבי ללא תשלום


עמוד הבית אודות פעילויות וקורסים שרות למוסדות מאמרים ציוד ספורט צור קשר
מה לקוחותינו חושבים קורס מדריכי שחייה הרצאות וסדנאות  
  חזון מרכז שילובים אימון כושר אישי מחנות אימון ותחרויות      
    פיתוח קואורדינטיבי לגיל הרך קידום בריאות בארגון      


גלישה בטוחה המותאמת לילדים ExactSeek: Relevant Web Search Search Engine Submission and Marketing Services Sonic Run: Internet Search Engine Active Search Results
Local Business Directory, Search Engine Submission and SEO Tools